Informacje Możliwości i korzyści

Możliwości i korzyści - Moduły dodatkowe

Spis treści
Możliwości i korzyści
Korzyści
Standardowe możliwości
Moduły dodatkowe
Wszystkie strony

 

Prócz standardowych możliwości serwisu hdesk.pl, na życzenie klienta możliwe jest udostępnienie również modułów dodatkowych, które wymienione zostały poniżej. Ceny udostępnienia modułów dodatkowych podane są w cenniku. Z działaniem modułów dodatkowych można zapoznać się bezpłatnie w serwisie demo-ext.hdesk.pl.

 

 • Moduł FAQ

  Umożliwia prostą publikację najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Możliwe jest utworzenie kategorii pytań z dostępem wyłącznie dla klientów lub wyłącznie dla agentów lub dla obu tych grup równocześnie.

  Edycja FAQ w panelu agenta Edycja FAQ w panelu agenta Edycja FAQ w panelu agenta
  Strona FAQ w panelu klienta Strona FAQ w panelu klienta Strona FAQ w panelu klienta

   

 • Moduł Ankiety

  Umożliwia definiowanie ankiet przy pomocy prostego edytora (odpowiedzi Tak/Nie, opcje wyboru, pola tekstowe), które rozsyłane będą do klientów po zakończeniu obsługi ich zgłoszenia w serwisie hdesk.pl. Wysyłana do klienta wiadomość e-mail zawiera odnośnik do strony ankiety, dzięki któremu możliwe jest jednorazowe wypełnienie ankiety. Wyniki ankiety prezentowane są w panelu agenta w postaci czytelnych zestwień, z możliwością indywidualnego dostępu do danych kazdej odpowiedzi klienta.

  Strona z ankietą do wypełnienia Strona z ankietą do wypełnienia Strona z ankietą do wypełnienia
  Wyniki ankiety w panelu agenta Wyniki ankiety w panelu agenta Wyniki ankiety w panelu agenta

   

 • Moduł Incident and Problem Management

  Dodaje obsługę typów zgłoszeń (incydent, problem, rfc), możliwość zamykania zgłoszeń za pomocą dodatkowego statusu "zamknięte z obejściem" oraz funkcję Decyzja w menu strony zgłoszenia.

  Typy zgłoszeń Typy zgłoszeń Typy zgłoszeń
  Wprowadzanie decyzji Wprowadzanie decyzji Wprowadzanie decyzji

   

 • Moduł Service Level Management

  Umożliwia wdrożenie katalogu usług i poziomów SLA (tj. wymagań związanych z czasami obsługi zgłoszeń). Każda z usług z katalogu może mieć przypisane wiele różnych poziomów SLA. Usługi mogą być dostępne dla wszystkich lub wybranych klientów. Zgłoszenia, których obsługa nie spełnia wymagań określonych przez przypisane do nich SLA, są automatycznie eskalowane przez serwis hdesk.pl (dodatkowe informacje e-mail oraz prezentacja na liście zgłoszeń eskalowanych).

  Katalog usług Katalog usług Katalog usług
  Edycja poziomu SLA Edycja poziomu SLA Edycja poziomu SLA

   

 • Moduł Configuration Management

  Umożliwia zarządzanie konfiguracją wielu elementów (tzw. CI od ang. Configuration Item), tworzących infrastrukturę firmy. Moduł ten często nazywany jest również CMDB (od ang. configuration management database). Dzięki modułowi CMDB można ewidencjonować np. sprzęt komputerowy, budynki, oprogramowanie oraz zarządzać informacjami o zmianach konfiguracji tych rzeczy. Moduł pozwala na elastyczne modelowanie nowych klas obiektów oraz struktur danych związanych z tymi obiektami; można np. utworzyć klasę opisującą pojazdy i umieścić w niej pola takie jak numer rejestracyjny, marka, pojemność, etc. Obiekty CI można łączyć z innymi dostępnymi w serwisie obiektami takimi jak zgłoszenia, usługi z katalogu usług (wymagany moduł Service Level Management) czy zmiany (wymagany moduł Change Management).

  Lista CI Lista CI Lista CI
  Edycja CI w CMDB Edycja CI w CMDB Edycja CI w CMDB

   

 • Moduł Change Management

  Dzięki temu modułowi możliwe jest definiowanie procesów typu workflow, które wspierać będą realizację procesów biznesowych w firmie. Możliwe jest np. zdefiniowanie szablonu dla procesu wdrożenia nowego serwera, składającego się z kilku osobnych zadań, a następnie przypisanie do tych zadań określonych agentów i określenie warunków i kolejności realizacji tych zadań. Raz zdefiniowany szablon procesu może być wielokrotnie wykorzystywany przy realizacji kolejnych procesów. Informacje o zadaniach przypisanych agentom do realizacji oraz przejrzysty grafik prezentujący harmonogram procesu dostępne są w panelu agenta serwisu hdesk.pl.

  Lista zmian Lista zmian Lista zmian
  Harmonogram zmiany Harmonogram zmiany Harmonogram zmiany

   

Zobacz też: