Informacje Możliwości i korzyści

Możliwości i korzyści - Standardowe możliwości

Spis treści
Możliwości i korzyści
Korzyści
Standardowe możliwości
Moduły dodatkowe
Wszystkie strony

 

Poniższa tabela zawiera informacje o wybranych funkcjach oferowanych przez standardowy serwis hdesk.pl.

 

FunkcjaDostępność
Automatyczna rejestracja zgłoszeń wysyłanych na skrzynkę e-mail systemu. X
Automatyczne generowanie komunikatów z informacjami o zmianach statusu zgłoszenia. X
Automatyczne informowanie operatorów o nowych zgłoszeniach i nowych odpowiedziach do otwartych zgłoszeń. X
Wygodny panel WWW klienta do wysyłania zgłoszeń, sprawdzania historii i statusu ich realizacji. Dostęp przez bezpieczne połączenie HTTPS. X
Wygodny interfejs WWW dla pracowników obsługujących zgłoszenia. Dostęp przez bezpieczne połączenie HTTPS. X
Definiowanie schematów gotowych odpowiedzi do użycia w panelu operatora. X
Brak konieczności instalowania dodatkowych aplikacji na stacjach klientów i operatorów - cała obsługa odbywa się przez przeglądarkę WWW (zgodność m.in. z Firefox, Internet Explorer i Opera) oraz pocztę e-mail. X
Możliwość ręcznego tworzenia zgłoszeń przez operatora np. na podstawie otrzymanego zgłoszenia telefonicznego. X
Indywidualna numeracja zgłoszeń z funkcją automatycznego łączenia otrzymywanych odpowiedzi e-mail z historią zgłoszenia, którego te odpowiedzi dotyczą. X
Pełna historia obsługi zgłoszeń z możliwością wyszukiwania po wielu kryteriach, w tym po treści zgłoszeń. X
Możliwość obsługi setek zgłoszeń dziennie dzięki wydajnej pracy w systemie wielu operatorów jednocześnie (równoległa obsługa wielu zgłoszeń, możliwość przesuwania zgłoszeń między operatorami lub zespołami operatorów). X
Obsługa wielu kolejek zgłoszeń z możliwością zdefiniowania SLA, z automatycznym przypisywaniem do kolejek zgłoszeń od określonych klientów. X
Obsługa kilkudziesięciu języków, załączników, priorytetów zgłoszeń, drukowanie zgłoszeń do PDF. X
Wbudowane raportowanie zgłoszeń z możliwością rozszerzenia standardowej listy o własne raporty. X
Do każdej instalacji produkcyjnej serwisu hdesk.pl uruchamiamy również dodatkową instalację testową, w której można sprawdzać zmiany i prowadzić szkolenia pracowników bez zakłócania pracy systemu produkcyjnego. X
Możliwość definiowania filtrów poczty przychodzącej. X
Agent automatyczny pozwalający na zautomatyzowanie wielu operacji na zgłoszeniach. X
Wiele innych zaawansowanych mechanizmów, które tworząc spójną całość znakomicie poprawiają jakość obsługi zgłoszeń i wizerunek firmy wśród klientów! X