Usługa hdesk.pl została wycofana z oferty. Nowych klientów zapraszamy do korzystania z nowszego rozwiązania cybo.pl, które zawiera w sobie udostępnianie aplikacji do obsługi zgłoszeń, na której bazowała usługa hdesk.pl.

Klientom korzystającym już z usługi hdesk.pl planujemy świadczyć ją do 31 grudnia 2025 roku a jednocześnie zapraszamy do zakupienia nowszej usługi cybo.pl. W przypadku zakończenia korzystania z usługi hdesk.pl i jednoczesnego zakupienia usługi cybo.pl w terminie do 30 czerwca 2025 roku, oferujemy migrację danych z produkcyjnego serwisu hdesk.pl do nowego serwisu cybo.pl w cenie podstawowego abonamentu cybo.pl!

Informacje

Demo

Regulamin

Cennik

Zamówienie