Usługa hdesk.pl została wycofana z oferty. Nowych klientów zapraszamy do korzystania z nowszego rozwiązania cybo.pl, które zawiera w sobie udostępnianie aplikacji do obsługi zgłoszeń, na której bazowała usługa hdesk.pl.