Demo

Aby umożliwić tobie sprawdzenie możliwości hdesk.pl, udostępniliśmy serwis demonstrujący działanie tej usługi. Nie musisz o nic wnioskować ani zakładać żadnych kont - wystarczy, że klikniesz link do strony serwisu demo a w ciągu kilku minut przekonasz się, jak przydatnym narzędziem jest system obsługi zgłoszeń zbudowany na bazie hdesk.pl.

demo.hdesk.pl

Z uwagi na publiczny i otwarty charakter instalacji demo prosimy o nieumieszczanie w tym systemie informacji poufnych ani treści rzeczywistych zgłoszeń.

Serwis demo.hdesk.pl prezentuje możliwości usługi hdesk.pl.

Zgłoszenia e-mail do tego systemu można wysyłać na adres help@demo.hdesk.pl.

W systemie utworzone zostały dwa konta agentów, tj. pracowników obsługujących zgłoszenia...

...oraz trzy konta klientów, tj. osób zgłaszających problemy:

  • strona https://demo.hdesk.pl/
    • login klient1 hasło klient1
    • login klient2 hasło klient2
    • login klient3 hasło klient3

Konta klient1 i klient2 są skonfigurowane tak, by miały nawzajem dostęp do swoich zgłoszeń (domyślnie każde konto klienta ma dostęp wyłącznie do swoich zgłoszeń).

Ze względów bezpieczeństwa w serwisie demo.hdesk.pl zablokowana została funkcja samodzielnego tworzenia kont, wysyłania wiadomości E-mail z systemu oraz logowania na konto administratora systemu, które pozwala na konfigurację wielu parametrów systemu.

Serwis demo.hdesk.pl jest odświeżany co 24 godziny. W trakcie tej opracji wszystkie wprowadzone do niego zmiany są bezpowrotnie usuwane.

Instrukcje wideo

Poniższej umieszczone są odnośniki do instrukcji wideo objaśniających działanie wybranych funkcji serwisów hdesk.pl.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie w poniższych materiałach - skontaktuj się z nami a postaramy się możliwie szybko odpowiedzieć na twoje pytania.